Project Stadsvaart

Project Stadsvaart

Steenbrugge: een kruispunt van vele wegen. Duizenden auto’s, fietsers en voetgangers komen elke dag over die verdomde brug. Ellenlange files met stinkende auto’s verpesten er de omgeving. Brengt het project ‘Stadsvaart’ ons een oplossing  of zorgt het enkel voor meer vrachttrafiek van en naar Zeebrugge, en daardoor meer openstaande bruggen?

Hoop doet leven, het project “Stadsvaart” zou dit allemaal oplossen.  Het doel is een betere ontsluiting van de haven van Zeebrugge zonder extra hinder te veroorzaken voor de weggebruikers die nu regelmatig voor de Brugse bruggen staan aan te schuiven. Ook zou er rekening worden gehouden met de plaatselijke bevolking.

Enkele bedenkingen:

  • Meer vrachtverkeer van en naar Zeebrugge via de ringvaart, vooral dan meer containerschepen. Welke containerschepen? Is er net geen sterke daling (34%) qua containertrafiek in Zeebrugge? Zie jaarverslag 2016. Meer auto’s, maar die worden niet via het kanaal vervoerd, maar vooral via het spoor.
  • Meer vrachtverkeer per schip vanuit Zeebrugge van 2% op vandaag naar 20% brengen. Gemiddeld staan de bruggen per dag 40 keer open met een duurtijd van 5 minuten. In totaal zijn dit dus 200 minuten. Sterke verhoging van het vrachtverkeer in de toekomst: 5 x 200 = 1000 minuten. Hoe kunnen we dan nog de stad Brugge binnen en buiten rijden? Het verkeer zal gewoon stil staan.
  • Meer openstaande bruggen – meer en langere files – meer luchtvervuiling. Welke metingen zijn er gedaan? In het RUP-dossier Vaartdijkstraat staat vermeld dat er zeer zware luchtvervuiling rond de Steenbruggebrug is. De toelaatbare norm is zwaar overschreden. In de kennisgevingsnota “Steenbruggebrug” wordt hierover amper iets vermeld, wel dat grotere schepen minder vervuilen. Hoeveel fijne stofdeeltjes en stikstofdioxide stoten de aanschuivende auto’s niet uit. Een correcte onafhankelijke meting is hier noodzakelijk. Wanneer de brug gesloten is staan gemiddeld 80-200 wagens op de verschillende toegangswegen. Ongeveer 8 à 15 minuten schuiven deze wagens aan over de brug, gedurende die tijd zijn ze zeer vervuilend. Elke dag gedurende 320 (8 x 40) minuten of 4 uur vervuilen gemiddeld 3000 à 4000 aanschuivende wagens de omgeving rond de brug. Hier kan een hoge brug of tunnel de ideale oplossing zijn.
  • Steenbrugge is een zeer belangrijk fietsenknooppunt – Tot aan de brug hebben we langs beide zijden van het kanaal een veilig en afzonderlijk fietspad . Aan de brug moeten zij zich tussen de gevaarlijke auto’s wringen. Ouders met kleine kindjes op de fiets, kinderfietsjes , honderden scholieren allen moeten ze zeer gevaarlijke manoeuvres uitvoeren. Alleen een afzonderlijke fietsers- en voetgangersbrug kan hier hun veiligheid garanderen.
  • Bevolking die al zeer lang moet leven met die verdomde brug en de gevolgen ervan.  Door die zeer grote containerschepen zouden er minder vrachtwagens op de baan komen, maar dan moet het kanaal sterk verbreden en recht getrokken worden te Steenbrugge. Door de voorgestelde rechttrekking (zie plan ) zou parking, zelfs gedeelte van het parochiaal centrum en AD Delhaize verdwijnen. Ook zouden de vele vrachtwagens AD Delhaize niet meer kunnen bevoorraden en de bewoners hun garages niet kunnen bereiken .Voor beide zijn de parkeerplaatsen zijn absoluut noodzakelijk voor het behoud van de  uitbatingsvergunningen …

Het project ‘Stadsvaart’ is zeer mooi , met veel shows en maquettes voorgesteld, maar  veel  negatieve elementen werden al dan niet bewust ‘vergeten’. Meer vrachttrafiek via de ringvaart  is voor de Bruggelingen  rampzalig. Alleen  hoge bruggen of tunnels  bieden een oplossing voor vlot verkeer, minder files en minder luchtvervuiling, maar dit kan enkel vlot op Steenbrugge gerealiseerd worden. Om Zeebrugge te ontsluiten, moeten andere oplossingen gezocht worden , misschien kunnen eilanden voor de kust hier een oplossing zijn zowel voor de estuaire vaart als ook voor bescherming van onze kust. Bescherming van de kust en stranden is ook een must na de voorbije zware storm.

Teken de petitie!

Kan jij je ook vinden in onze voorstellen om Steenbrugge te redden? Teken dan hier onze petitie!