Mobiliteit

Situatie

Het Zeebrugs havenbestuur dringt aan voor een betere ontsluiting van de haven via weg, spoorweg en waterwegen. Nu bedraagt het vrachttrafiek te water  van en naar Zeebrugge ongeveer 2 % – het streefdoel is 20 % . Hoe dit kan gerealiseerd worden:

  • Ofwel via de ringvaart ofwel via nieuwe alternatieve route (nieuw kanaal of via zee naar Terneuzen, Gent en hinterland.)
    • Stadsvaart kiest duidelijk voor de ringvaart- voor meer en grotere schepen van klasse Va .- Is het ganse traject Gent-Brugge  hiervoor aangepast, zijn er budgetten voor deze aanpassing? –Nee, daarbij een stadsvaart kan nooit een zeekanaal of kanaal Gent-Terneuzen worden. Zeer veel aanpassingen zijn nodig en dan zal de Stadsvaart nog altijd een ‘stadsvaart of kleine ringvaart’ blijven.

De bruggen gaan gemiddeld 30 keer per dag open voor het scheepvaartverkeer, in de zomer zelfs tot 40 keer. Hoeveel keer zullen de bruggen dan geopend worden? Maar liefst 5 à 7 keer meer dan vandaag , dus 150 keer per dag. Een ‘zeer leuk’ vooruitzicht voor de Bruggelingen . Vooral de inwoners van Sint-Kruis en Assebroek zullen hier het slachtoffer zijn en dit  omwille van Damse bezwaren voor een alternatieve route. Hoe en wanneer zullen zij het centrum van Brugge kunnen bereiken? Voor de fietsers en voetgangers kan één of meerdere vaste bruggen een oplossing zijn . Ook voor het autoverkeer is een hoge of halfhoge brug ideaal, in Steenbrugge kan dit zonder probleem, maar wat met die andere Brugse bruggen?

Ons voorstel: hoge of halfhoge brug

Naast de huidige brug kan perfect een nieuwe hoge of halfhoge brug gebouwd worden die voor vlotter verkeer zal zorgen, dus ook voor minder files en minder luchtvervuiling. Een tunnel zou minder impact hebben op de omgeving, maar is budgettair gezien wellicht niet haalbaar. De brug of tunnel is enkel voor autoverkeer.

Teken de petitie!

Kan jij je ook vinden in onze voorstellen om Steenbrugge te redden? Teken dan hier onze petitie!